Bro, tunell og vei

Are Treindustrier har lang erfaring med leveranse av forskalingssystemer til store vei- og anleggsprosjekter i Norge.

Våre lette spikerplatekonstruksjoner med stor fleksibilitet har få geometriske begrensinger. Forskalingsystemer av spikerrammer er en effektiv metode for forskaling.

Vår leveranse
  • Prosjektene kommer i form av løse bukker etter plan som er utarbeidet av våre prosjektingeniører.
  • Våre forskalingssystemer leveres anleggsplass ferdig dimensjonert med dokumentert prosjektering, monteringsveiledninger og 3D modeller.
Referanser