PA290009

Buskerud VG Landbruksskole

Prosjekt: Buskerud VG Landbruksskole- Åmot
Leveranse: Precut, bjelkelag, takstoler, bæresystem og vindavstivning
Arkitekt: Gråkjær Landbruk Norge AS
Byggherre: Viken Fylkeskommune
Utførende: Gråkjær Landbruk Norge AS
Byggeår: 2020/2021
Byggeflate: 1600 m2
Are Treindustrier har over tid bygget betydelig kompetanse på bygg til landbruket.

Vi tilbyr løsninger til bærekraftig gårdsdrift og bidrar til fremtidens kulturlandskap gjennom våre konsepter for landbruksbygg i tre. Til dette nye fjøset ved Buskerud videregående skole har Are Treindustrier Askim levert precut, bjelkelag, takstoler, bæresystem og vindavstivning. "Nå blir det både kyr og sau på Buskerud", forteller en stolt rektor. Det nye fjøset skal være ferdigstit i 2021.
Bildegalleri