Bybanen%20C11%201

Bybanen i Bergen

Prosjekt: Bybanen i Bergen, Parsell C11 Råstølen
Leveranse: Forskaling til broer og kulverter
Byggherre: Hordaland Fylkeskommune
Utførende: Veidekke Entreprenør AS
Byggeår: 2013-2015
Byggeflate: Lengde ca. 2700 meter
I Are Treindustrier har vi lang erfaring med leveranse av forskalingssystemer til store vei- og anleggsprosjekter i Norge.

Til parsell i tredje byggetrinn, fra kjøpesenteret lagunen til Flesland flyplass, leverte Are Treindustrier Kaupanger forskaling til broer og kulverter. Parsellen åpnet 2016.
Bildegalleri