IMG_24581

Enebolig på Slemdal i Oslo

Prosjekt: Enebolig på Slemdal i Oslo
Leveranse: Tak i 2 stk etasjer i massivtre samt precut bindingsverk i 3 stk etasjer. Bærende stål/trekonstruksjoner.
Arkitekt: Folksom Arkitektur AS
Byggherre: Privat
Utførende: Tømrermester Kjetil Eriksen AS
Byggeår: 2021
Lekker funkisbolig på Slemdal

Byggherre og arkitekt ønsket å skape gode, åpne rom innenfor en gitt total byggehøyde. For at dette skulle oppnås med bærekraftige konstruksjoner var massivtre det åpenbare valget for takene på denne boligen. Massivtre har i tillegg til å løse konstruksjonsmessige utfordringer, mange andre fordeler.
I denne boligen ble det besluttet å ha synlig massivtre innvendig i takene. I tillegg til at dette skaper en god atmosfære, har det eksponerte treverket evne til å oppta og avgi fuktighet i takt med omgivelsene. Dette øker komforten i boligen og skaper et godt, sunt inneklima.
Alternativet til massivtre i denne boligen hadde vært mur/betong-produkter for å oppnå det samme hva gjelder planløsning og byggehøyde. Mur/betong-produkter har et stort negativt klimafotavtrykk sammenlignet med tre, som binder Co2. Ved å vurdere aspekter som bærekraft, ferdighetsgrad etter endt montering, total byggehøyde for å oppnå ferdig himling samt laster på fundamenter, var det massivtre som stod frem.
 
Are Treindustrier leverte også bærende stål/limtre-konstruksjoner samt ferdig kappet og tilpasset bindingsverk. Ved å kombinere massivtre og bærende trekonstruksjoner optimaliserer vi bygget, og oppnår en kostnadseffektiv og bærekraftig løsning. En samlet leveranse av alle disse konstruksjonene inn i et prosjekt gir kunden god oversikt over kommunikasjon innad i prosjektgruppa og grensesnitt mellom ulike fag/konstruksjoner.
Bildegalleri