Remmen

Remmen studentboliger i Halden

Prosjekt: Remmen studentboliger på remmen i Halden
Leveranse: Buede veggelementer til hjørnene på bygget
Arkitekt: Stenseth Grimsrud arkitekter
Byggherre: Studentsamskipnaden i Østfold
Utførende: AF-Gruppen
Byggeår: 2020/21
Are Treindustrier Rygge er stolt delleverandør av elementer til det som kommer til å bli «verdens høyeste studentbolig i massivtre» på Remmen i Halden.

Det ferdige bygget vil være på 16 etasjer, ca. 50 meter høyt og bestå av 213 studentboliger. Spesielt med leveransen er de buede elementene. 
 
«Første element passet som hånd i hanske med avtalt toleranse mot massivtre på begge sider», forteller prosjektleder Jon Andre Kristiansen i Are Treindustrier. 
Bildegalleri