Bekreftelse

Produksjon blir ikke igangsatt før dette skjemaet er utfylt og sendt. Produksjonstid er minimum 5 virkedager fra mottatt produksjonsbekreftelse. Felt merket med * er påkrevd.
Kontaktdetaljer
Bekreftelsen omfatter
Levering
Leveringsdato
Undertegnede bekrefter herved at oversendte tegninger er i samsvar med tiltakshavers krav/ønsker om utførelse og at produksjon kan igangsettes.

Den elektroniske signaturen betraktes som fullverdig signatur, og vil bli lagt til grunn ved evt. reklamasjon.