BetingelserStandardvilkår fra Leverandøren ved Forbrukerkjøp:
Last ned dokument

Vilkår for kjøp av byggevarer (basert på NS 8409 Alminnelige kontraktbestemmelser for kjøp av byggevarer)

Last ned dokument

Vilkår for kjøp av rådgivnings- og prosjekteringstjenester (basert på NS 8402 Alminnelige kontraktbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid)
Last ned dokument