Ny visuell identitet for virksomhetene i Are Treindustrier

Nå kobler vi oss enda nærere sammen, og samles under konsernvingene til Are Treindustrier!
rgb are treindustrier antrasitt
Den 1. februar samler Are Treindustrier AS sin virksomhet under en felles profil og merkevare. Endringen gjøres for å tydeliggjøre en samlet gruppe og et sterkt kompetansemiljø innen industrielt trebyggeri som drar nytte av hverandre på tvers av alle avdelinger i hele selskapet. Are Treindustrier AS eier selskapene Are Brug AS, Jatak Bergen AS, Jatak Kaupanger AS og Jatak Ringsaker AS, og det er disse selskapene som nå samles under felles flagg som Are Treindustrier.

Vår nye profil viser et samlet konsern, samtidig som vi også ivaretar den lokale tilknytningen. 
rgb are treindustrier v kaupanger antrasitt
Med inspirasjon fra naturen
Fargene i den nye profilen henter inspirasjon fra naturen; De grønne bladene, den brune barken og treets lyse kjerne. Årringene symboliserer kunnskap, vekst og utvikling – og ikke minst treets fornybarhet og bærekraftge egenskaper, for miljøet og for byggene vi leverer til.

Kompetansepartner
I over 40 år har virksomhetene i Are Treindustrier vært en leverandør av bærende konstruksjoner i tre til det norske markedet. I løpet av disse årene har vi utviklet oss til å bli en betydelig kompetansepartner for byggmestere, utbyggere, entreprenører og arkitekter. Vi har over 60 salgs- og prosjektingeniører i Are Treindustrier, og når vi nå kobler oss tettere sammen vil vi få ytterligere kraft i arbeidet med å utvikle gode løsninger, konsepter og kvalitetskonstruksjoner til det beste for våre kunder, samfunnet og miljøet.

Vi er fortsatt de samme!
Endringene vil selvsagt ikke påvirke forholdet til våre kunder, og dine kontaktpersoner vil fortsatt være de samme som tidligere. Våre kunders behov er vårt største fokus, og vi vil fortsette med å utvikle og levere mer av det vi kan best; Helhetlige og spesialtilpassede konstruksjoner i tre og mer effektive og bærekraftige byggeprosesser.  

Største medlem i Jatak-alliansen
Are Treindustrier er største aktør i Jatak-alliansen – en allianse av uavhengige bedrifter som samarbeider innenfor utvalgte områder.

 
VI ENDRER NAVN OG IDENTITET
Bildegalleri