Et bærekraftig prosjekt starter med trekonstruksjoner fra Are Treindustrier

Are Treindustrier leverer produkter og konsepter i tre som er en del av løsningen for et bedre klima. Våre løsninger binder CO2, og bidrar til å redusere klimagassutslippene til atmosfæren. Alt trevirke vi forbruker er sertifisert og kommer fra et bærekraftig skogbruk. Våre løsninger i tre gir gode bomiljøer og god helse – for mennesker og dyr.

Optimalisering
Våre ingeniører minimerer overforbruk i prosjektet gjennom optimalisering av konstruksjonen, og rett produkt til rett sted. Våre løsninger er fleksible, og fremmer sirkuklærøkonomi ved at de enkelt kan gjenbrukes eller endres til alle formål.

Gjennom prefabrikasjon og høy ferdigstillingsgrad reduseres avfall, HMS-risiko og tidsbruk på byggeplass.

Samfunnsansvar
For Are Treindustrier handler bærekraft også om å ta samfunnsansvar og være en ansvarlig og trygg arbeidsgiver som bidrar til lokal sysselsetting og vekst.

I Are Treindustrier ønsker vi mangfold. Vi tror at det blir både morsommere og mer lønnsomt på jobb når vi er litt ulike og utnytter dette til felles beste.

 
AdobeStock_266606682