Våre lokasjoner

Dagens Are Treindustrier er et resultat av industribygging i over 40 år, og vi er stolte av utviklingen og den lokale verdiskapningen vi har bidratt til i denne perioden.

Are Treindustrier har en desentralisert struktur med lokal ledelse / organisasjon og fire fabrikkanlegg med god kapasitet. Dette sikrer nærhet og lokal betjening av kunder og andre samarbeidspartnere, samt god distribusjon og leveringssikkerhet.

​Felles for alle våre anlegg er høy grad av automatisering frem til ferdig bearbeidet produkt på kapplinjene, og deretter godt håndverk i monteringen av konstruksjonene for å ivareta fleksibilitet, nøyaktighet og høy kvalitet på våre produkter.