Bæresystemer av limtre og stål

I de fleste bygg vil det være behov for understøttelser i form av dragere av stål eller limtre.

Vi leverer stål og limtre som precut i våre konstruksjoner for å kunne levere en helhetlig bærekonstruksjon.

Vår leveranse
  • Løsninger for skjulte dragere.
  • Ferdig dimensjonerte bolteforbindelser, nødvendige forsterkninger og hulltaking for økt fleksibilitet og redusert behov for kostbare operasjoner senere i prosessen.
  • Bearbeidet av limtre for rask montering i kombinasjon med våre produkter.
Jaaval%20Ga%CC%8Ard%20(2)
Referanser