Bjelkelag

Vi leverer mange ulike typer bjelkelag tilpasset hvert enkelt prosjekt.

Bjelkelagene leveres ferdig dimensjonert som precut, noe som sikrer nøyaktighet og effektivitet.
Vi tilbyr mulighet for hulltaking i våre bjelkelag der vi leverer bjelkene med ferdige hull for ventilasjon eller VVS.

Vår leveranse
  • Standard konstruksjonsvirke C24 eller C30.
  • K-bjelker eller splittet limtre.
  • Freste spor i forkantbjelker som fortrukket løsning da man unngår å merke opp bjelkenes plassering og sikrer at bjelkene monteres i lodd.
  • Våre bjelkelag leveres byggeplass ferdig dimensjonert med dokumentert prosjektering, monteringsveiledninger og 3D modeller.
  • I-bjelker
Referanser