Konstruksjonspakken

Konstruksjonspakken er et konsept der vi kombinerer produkter og tjenester til et komplett precut bæresystem med tilhørende statiske beregninger, dokumentasjon og monteringsveiledninger.

I prosjekteringsfasen involverer vi arkitekt, kunde og eventuelt andre fag for å sikre en gjennomtenkt konstruksjon med på god kontroll på høyder, åpninger og kryp og som legger godt til rette for videre arbeider. Alle deler nøyaktig tilpasset med freste spor og merking for effektiv montering.  
 
Konstruksjonspakken tar for seg hele eller deler av bærekonstruksjonen, og inneholder produkter som bindingsverk, bjelkelag, tak, dragere og søyler.
 
Vår leveranse
  • Konstruksjonspakken tar for seg hele eller deler av bærekonstruksjon, og inneholder produkter som precut vegg, bjelkelag, hulldekker, tak, søyler og dragere, samt tilpassede festemidler.
  • Alle komponenter blir dimensjonert og dokumentert.
  • Våre konstruksjonspakker leveres byggeplass ferdig dimensjonert med dokumentert prosjektering, monteringsveiledninger og 3D modeller.
Referanser