Beslag og festemidler

Det kan leveres med flere typer beslag og festemidler til våre konstruksjoner.

For å redusere antallet grensesnitt og for å ivareta store knutepunktlaster så kan vi beregne og levere beslag og festemidler.

Vår leveranse
  • Standard beslag tilpasset våre produkter.
  • Spesialbeslag for ivaretakelse av store knutepunktlaster.
  • Spesialskruer med høy kapasitet.
  • Forankringspakker for forankring av bygg.
Beslag%20h%C3%B8yoppl%C3%B8selig